Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1673/16 - Wyrok NSA z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy M. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w M.

II OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do powołania rady społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

II OSK 112/16 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu [....]

II OSK 1272/16 - Wyrok NSA z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w R.

II OSK 2061/16 - Wyrok NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania Zespołu Interwencyjnego ds. Przeciwdziałania tak zwanym Dopalaczom na terenie L. oraz Rady Eksperckiej działającej przy Prezydencie Miasta L.