Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1891/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu

II OZ 506/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II OSK 1314/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta K. w sprawie zatwi...

II OSK 415/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

II OSK 1424/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. B. na czynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wyjaśnienia treści czynności

II OSK 115/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa M. z dnia [...], nr [...] w sprawie stwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala [...] w K.

II OSK 332/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

II OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do powołania rady społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

II OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu [...] . w sprawie postawienia w stan likwid...

II OSK 198/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu G. w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu G. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny ...
1   Następne >   2