Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1026/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 769/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 749/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 1353/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 1074/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej A w S. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Gl 1159/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 673/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-05

Sprawa ze skargi R. K. na czynność Wojewody [...] w przedmiocie skreślenia z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w województwie śląskim

III SA/Gl 1132/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego powiatu w sprawie zakładów opieki zdrowotnej

IV SAB/Gl 65/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nadzoru sanitarnego

IV SA/Gl 361/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przyjęcia programu ochrony zdrowia psychicznego
1   Następne >   +2   4