Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1026/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Gl 1132/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego powiatu w sprawie zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Gl 1131/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego powiatu w prawie zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Gl 120/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy dotyczącej statutu zakładu opieki zdrowotnej