Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA we Wrocławiu X
  • Symbol 6209 Inne o symbolu podstawowym 620 X

III SA/Wr 488/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy dopuszczenia strony skarżącej do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wskutek cofnięcia skargi,