Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 176/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 454/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi A. S. na zarządzenie Burmistrza P. w przedmiocie oddania w najem lokalu socjalnego

IV SA/Gl 750/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 478/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SAB/Łd 25/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 97/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów wymiany zużytej kuchni gazowej w zajmowanym lokalu mieszkalnym

II SAB/Wa 90/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej ustalającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego za rezygnację z kwatery

III SA/Gd 366/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Sprawa ze skargi B. B. na bezskuteczność działania SKO [...] i bezczynność organu I instancji w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1299/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2