Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1329/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego