Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

OSK 1676/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

OSK 1369/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

OSK 1905/04 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

OSK 1132/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej

OSK 1473/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

OSK 1743/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego