Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1132/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej