Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1473/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego