Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OW 135/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia Polskich Kolei Państwowych S.A.

I OSK 528/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1709/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

I OZ 494/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Zażalenie na punkt III postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1364/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do nieodpłatnego korzystania z zakwaterowania zastępczego

I OW 107/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia Gminy Miejskiej Bolesławiec na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego

I OZ 330/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania w sprawie o dodatek mieszkaniowy

I OZ 401/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego składu orzekającego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 1664/06 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dyrektora Oddziału Rejonowego WAM w B. w sprawie przydzielenia kwatery stałej p o s t a n a...

I OZ 857/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   10