Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1036/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr...

I OZ 1011/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1159/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia Sędziego WSA K. G. od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego post...

I OZ 699/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję ...

I OZ 202/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie Nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 811/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 667/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 184/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkanioweg...

I OZ 995/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 994/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5