Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SAB/Kr 1/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wydanie zaświadczeń o żądanej treści

III SAB/Kr 177/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wniosku o wydanie zaświadczenia

III SA/Kr 1031/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia braku bezczynności Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wniosku K. J. z dnia 1

III SA/Kr 1032/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia braku bezczynności Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wniosku K. J. z dnia 1

III SAB/Kr 4/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 12/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-02-24

Sprawa ze skargi E. D. i J. D. na działalność Wójta Gminy G.

IV SA/Wr 12/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-19

Sprawa ze skargi Z. R. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 2/19

IV SA/Wr 571/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-19

Sprawa ze skargi Z. R. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 76/20

III SA/Gd 1215/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

III SA/Gd 125/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-25

Sprawa ze skargi K.M. na działanie Burmistrza Miasta (...)
1   Następne >   2