Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1000/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 51/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 758/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi M. J. w przedmiocie podwyższenia stawki czynszu

III SA/Kr 51/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 115/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1208/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 656/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-11

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 391/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 859/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 859/07
1   Następne >   +2   4