Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 28/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-14

Sprawa ze skargi R. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej

II SA/Op 305/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 184/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych

II SA/Op 188/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 261/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 506/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1   Następne >   3