Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 74/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E.A. na Uchwałę Nr [...] Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego

I OSK 1202/16 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu zamiennego na czas nieoznaczony

II SAB/Go 45/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpoznania wniosku o dodatek mieszkaniowy