Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SO/Wr 17/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi Z.R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu odrzucającego wniosek Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w trybie art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 12/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi Z.R. w sprawie z wniosku Z. R.o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w trybie art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

IV SO/Wr 17/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 17/10, odrzucającego wniosek Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w trybie art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

IV SAB/Wr 58/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakresie przekazania do tut. Sądu skargi

IV SA/Po 675/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-12

Sprawa ze skargi P. M. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 90/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie sposobu rozpoznawania wniosków o niewliczanie dodatku mieszkaniowego do ogólnego dochodu

IV SAB/Wr 33/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-22

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 149/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3