Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 33/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1041/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego