Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 98/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w sprawie wypłacenia równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego sygn. akt III SAB/Kr 46/14

I OPP 96/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia sygn. akt III SA/Kr 914/14

I OPP 145/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1557/14 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 97/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 43/14