Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I ONP 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w P. , Nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OW 241/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OW 217/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Wniosek Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu w sprawie ze skargi Z. R. o wymierzenie grzywny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13

I OW 272/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OPP 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych,

I OW 274/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego