Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 222/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi M.S. na Gminę w przedmiocie wstąpienia w stosunek najmu

IV SA/Gl 273/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 160/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-10

Sprawa ze skargi D. K. na Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odmowy ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu

IV SA/Wr 475/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi B. J. - T. na Prezydenta W. w przedmiocie zmiany umowy najmu na mieszkanie kwaterunkowe z urzędu