Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1712/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy

II SA/Bk 533/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-09

Sprawa ze skargi A. D. na pismo Zarządu Mienia Komunalnego w B. w przedmiocie przydziału lokalu

II SA/Sz 1221/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Po 667/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi P. A. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta P.;

IV SAB/Wr 331/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

Sprawa ze skargi L. D. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta W. postępowania w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 69/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-23

Sprawa ze skargi J. P. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania prawa do lokalu socjalnego

III SA/Kr 637/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi A. K. j na brak czynności organu Prezydenta Miasta w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 69/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do lokalu socjalnego

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-08

Skargi kasacyjne A. B. w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy
1   Następne >   +2   +5   7