Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

I OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. , Nr [...] w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Łd 22/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

III SA/Kr 128/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 580/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 892/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 970/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi B. K. na §1 pkt 11, § 8 ust. 2 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

III SA/Kr 187/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Łd 18/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-09

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Urzędu Miasta [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego

I OZ 400/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. nr [...] w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
1   Następne >   +2   5