Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 448/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 711/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1001/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność Wójta Gminy C. za bezzasadne

IV SA/Gl 1297/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 744/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 623/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-04

Sprawa ze skargi A.D. na pismo SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Go 23/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Go 159/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   26