Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 750/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Po 422/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego