Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 495/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Wa 354/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 1146/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w '[...]' w przedmiocie warunków mieszkaniowych i zamiany lokalu

IV SAB/Wr 42/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji SKO we W. z dnia [...] nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] nr [...], którą odmówiono dodatku mieszkaniowego na okres od dnia [...] do dnia [...]. i przyznano dodatek mieszkaniowy od dnia [...]. do [...].

IV SAB/Wr 61/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie wniosku o usunięcie naruszenia prawa i rozpoznania odwołania z dnia [...] od decyzji z dnia [...] orzekającej o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 502/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

II SA/Sz 1294/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 351/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 398/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w spra...
1   Następne >   +2   +5   +10   39