Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gd 220/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 509/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie: odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 317/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1636/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Gd 232/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 454/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia w trybie art. 154 § 1 k.p.a. decyzji Prezydenta W.

I OZ 960/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie dodatku energetycznego

II SA/Sz 1094/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-31

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3