Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gd 220/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 509/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie: odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 232/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 454/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia w trybie art. 154 § 1 k.p.a. decyzji Prezydenta W.

II SA/Po 1373/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 950/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

II SA/Wa 898/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 413/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na okres