Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 6/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego