Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 1743/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie zwrotu nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego jako nienależnego

II SA/Wa 1513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej