Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6219 Inne o symbolu podstawowym 621 X

II SA/Wa 768/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...][...] w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu po śmierci najemcy

II SA/Wa 569/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Wa 626/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu w zakresie regulacji tytułu prawnego lokalu nr [...] przy ul. [...] w W.

III SA/Kr 508/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-07

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-08

Skargi kasacyjne A. B. w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. nr [...] w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy

II SA/Sz 75/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy umieszczenia w projekcie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy

I OSK 1352/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odpowiedzi na wniosek w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 380/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-26

Sprawa ze skargi A. G. na działanie Naczelnika Wydziału [...] w Z. w przedmiocie najmu lokalu użytkowego

I OZ 1049/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu
1   Następne >   +2   4