Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6219 Inne o symbolu podstawowym 621 X

III SA/Gd 1215/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

III SA/Gd 125/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-25

Sprawa ze skargi K.M. na działanie Burmistrza Miasta (...)

III SAB/Gd 16/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w sprawie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii akt sprawy

II SA/Wa 2547/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do pomocy mieszkaniowej

II SA/Wa 2471/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej

II SA/Op 315/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego