Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 184/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie nakazu wycofania towaru z obrotu

II GZ 251/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z., Z. Z.

II GZ 252/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. i Z. Z.

II GZ 253/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z., Z. Z.

II GZ 254/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z., Z. Z.

II GZ 258/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty ...

II GZ 287/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankc...

II GZ 288/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankc...

II GZ 289/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcy...

II GZ 294/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z., Z. Z.
1   Następne >   +2   4