Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II GSK 1370/11 - Wyrok NSA z 2012-07-24

Skargi kasacyjne: 1. Ministra Infrastruktury, 2. J. R. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania

II GSK 506/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika do przewozu materiałów sypkich

II GSK 608/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

II GSK 481/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

II GSK 572/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

II GSK 396/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

II GSK 1572/11 - Wyrok NSA z 2012-07-24

Skargi kasacyjne: 1. Ministra Infrastruktury, 2. J. R. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania

II GSK 445/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...] i nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

II GSK 544/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'E.' Spółki z o.o. w O. na decyzje Ministra Infrastruktury nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika