Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1286/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na eksploatację urządzenia technicznego

VI SA/Wa 366/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wytwarzania, modernizacji i naprawy: zbiorników cystern drogowych i wagonów

VI SA/Wa 1285/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na eksploatację urządzenia technicznego

VI SA/Wa 1709/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na zawiadomienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie sposobu załatwienia skargi w zakresie interpretacji przepisów ADR