Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OZ 1305/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

II OPP 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku sygn. akt 3 II SA/Gd 1526/03 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

OSK 1798/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie Nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II OZ 1048/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. L. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

II OSK 1358/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. P. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie ustalenia zdolności do służby wojskowej

II OZ 399/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zdolności do służby wojskowej