Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 1026/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie uznania za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej

III SA/Kr 937/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

III SA/Kr 951/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi P. S. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej w części orzekającej o braku związku rozpoznanych schorzeń ze służbą wojskową

III SA/Kr 498/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

III SA/Kr 822/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi Z. D. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

III SA/Kr 1034/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi R. W. na orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] nr [...] w części orzekającej o braku związku przyczynowego rozpoznanego schorzenia ze służbą wojskową

III SAB/Kr 11/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-17

Skarga S. G. na bezczynność Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia nr [...] z dnia [...] wydanego przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w O. stwierdzającego trwałą niezdolność S. G. do zawodowej służby wojskowej i zaliczającego go do III gr. inwalidzkiej z powodu schorzenia związanego ze służbą wojskową

III SAB/Kr 11/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia nr [...] z dnia [...] wydanego przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w O. stwierdzającego trwałą niezdolność S. G. do zawodowej służby wojskowej i zaliczającego go do III g r. Inwalidzkiej z powodu schorzenia związanego ze służbą wojskową

III SA/Kr 858/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi S. D. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

III SA/Kr 1091/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi T. O. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za niezdolnego do zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   2