Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Po 501/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi P. B. na pismo Wojskowego Komendanta Uzupełnień [...] w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

III SAB/Gd 6/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowego Komendanta Uzupełnień [...] w przedmiocie przeniesienia do rezerwy

II SA/Sz 491/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Op 192/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi M. G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w O. w przedmiocie kategorii zdolności do służby wojskowej

II OSK 1531/07 - Wyrok NSA z 2008-01-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. W. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do służby zastępczej

II OSK 478/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przeznaczenia do odbywania służby zastępczej