Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Po 1071/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczeń na rzecz obrony

IV SA/Po 357/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Ka 690/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie świadczenia rzeczowego na rzecz obronności państwa

II SA/Wa 1216/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony