Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Gl 991/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego nad członkiem rodziny

IV SA/Gl 122/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na potrzeby obrony

IV SA/Gl 1077/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia rzeczowego na rzecz obrony

IV SA/Gl 1078/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia rzeczowego na rzecz obrony uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Ka 690/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie świadczenia rzeczowego na rzecz obronności państwa

IV SA/Gl 925/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia rzeczowego na rzecz obrony

IV SA/Gl 267/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie uznania konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

IV SA/Gl 812/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

IV SA/Gl 468/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony