Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 21/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o odmowie wydania pozwolenia radiowego

GZ 162/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty , [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej S.A. d...

GZ 159/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie zachowania pr...

II GSK 228/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

II GZ 53/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

II GSK 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń telekomunikacyjnych

GSK 1061/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przyznania koncesji

GSK 1167/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GZ 52/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości
1   Następne >   3