Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 397/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Wniosek T. S.A. w W. o stwierdzenie prawomocności wyroku WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 433/07 w części niezaskarżonej skargą kasacyjną do NSA

II GSK 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GZ 248/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w B. w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 'Poczta Polska' Urząd Pocztowy B. 1 w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wydania zaświadczenia o listowej przesyłce poleconej

II GSK 331/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych postanowił

II GSK 297/05 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi P.T.K.

II GSK 352/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Nr [...] w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia 'Ramowej oferty o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci'

II GSK 255/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia i zmiany oferty o dostępie telekomunikacyjnym

II GSK 294/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. P. Spółki Akcyjnej w W. na zalecenia pokontrolne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie zaleceń pokontrolnych
1   Następne >   2