Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2407/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w części dotyczącej opłaty za udzielenie koncesji

VI SAB/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 2335/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności przetargu na rezerwacje częstotliwości kanałów radiowych

VI SA/Wa 2434/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odroczenia terminu wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

VI SAB/Wa 119/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Skarga T. SA z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji w sprawie określenia warunków współpracy oraz zasad rozliczeń w zakresie świadczenia usług

VI SA/Wa 1414/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odroczenia terminu wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

VI SA/Wa 1618/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia radiowego organizacji społecznej (P.)

VI SA/Wa 1619/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia radiowego organizacji społecznej (W.)

VI SA/Wa 1641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia radiowego organizacji społecznej (L.)
1   Następne >   2