Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń telekomunikacyjnych

GSK 247/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Komisji Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie składania sprawozdania finansowego

GSK 52/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji w przedmiocie powszechnych usług pocztowych

II GSK 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego

II GSK 582/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 509/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy odroczenia terminu wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

II GZ 236/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II GZ 360/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania ...