Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

GZ 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty koncesyjnej

GZ 146/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji Dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty w K. z dnia [...] Nr [...] nakładającej opłatę za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych