Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 30/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych