Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 87/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania