Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 837/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych...