Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 970/18 - Wyrok NSA z 2018-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 590/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 590/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 1579/18 - Wyrok NSA z 2018-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych