Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wa 1204/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Skarga R. D. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie oświadczeń majątkowych , [...] grudnia 2006 r. i [...] kwietnia 2007 r.

II SA/Go 501/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie stwierdzenia odwołania członka Zarządu Województwa

II OSK 1452/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w S.

III SA/Lu 267/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

III SA/Kr 381/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych 'A' na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie przebiegu linii komunikacyjnych na obszarze miasta

III SA/Kr 855/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy

III SA/Lu 357/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi J.W. na pismo Rady Gminy w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie J.W. do usunięcia naruszenia prawa na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym

II SA/Ol 756/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazwy ulicom

III SA/Kr 999/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

III SA/Lu 266/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy nr [...] w przedmiocie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
1   Następne >   2